Reparatie

Als het riool kapot is gegaan door bijvoorbeeld verzakking, of scheuren en gaten in de riolering, kan er lekkage en wateroverlast ontstaan. In een dergelijk geval moet de riolering vervangen of gerepareerd worden. Door een verzakking kan het bijvoorbeeld gebeuren dat het afvalwater niet meer eenvoudig de weg naar de hoofdriolering kan vinden, of dat er vuil achterblijft en zich ophoopt in het riool.

Maar een groter probleem is het indien er scheuren of gaten in de rioolbuis ontstaan, waardoor er lekkage en waterschade kan ontstaan. In dat geval is het noodzakelijk om zo snel mogelijk het rioolstelsel te repareren of (deels) te vernieuwen.

Oorzaken van een ‘kapotte’ riolering:

· Door grondverzakking kan de riolering breken of scheuren waardoor een verstopping ontstaat.
· Boomwortels kunnen door de riolering heen doorgroeien en deze helemaal doorboren.
· Verouderd materiaal gebruik zoals bijvoorbeeld gres of gietijzer, dat op den duur gaat roesten of breken, er ontstaan gaten en scheuren.
· De riolering kan gaan verzakken doordat de ophanging van de riolering kapot is.

Omdat ieder rioolprobleem anders is, komen wij graag bij u langs om een inspectie uit te voeren en de situatie te inventariseren. Vervolgens zullen wij u een passende offerte doen toekomen.

Voordelen van RVS RIOOLSERVICE

 • Jarenlange ervaring met verstoppingen
 • vakkundige service monteurs
 • 100% Garantie
 • Snel ter plaatse
 • Advies op maat
 • Totale oplossing
 • Geavanceerde apparatuur

Garantie

Garantiebepalingen
Op alle door RVS Rioolservice ontstopte rioleringen is een garantietermijn van 4 weken van toepassing. Eventuele verstoppingen binnen deze termijn worden gratis door RVS Rioolservice verholpen. Dit mits betreffende verstoppingen niet zijn, of worden, veroorzaakt door volgende oorzaken:

Verzakkingen, breuk en/of overige defecten aan de rioleringsstelsels, inclusief verstoppingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of voorwerpen. Maar ook: obstakels en/of substanties die niet behoren te worden afgevoerd via het rioolstelsel, zoals:

 • Er bouwafval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool zit.
 • De afvoer vol zit met boom wortels of wortelgroei.
 • De verstopping veroorzaakt is door wortelgroei in het hoofdriool.
 • Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool.
 • Er een bouw en/of constructiefout wordt vastgesteld.
 • De leidingen/buizen dusdanig verouderd of verslechterd zijn dat de leidingen volledig en of gedeeltelijk zijn dicht geslibd.