Camera inspectie

De oorzaak van rioleringsproblemen is niet altijd eenvoudig te achterhalen. Wanneer visuele inspectie niet voldoende is omdat bijvoorbeeld de leidingen niet zichtbaar zijn, kunnen wij een inspectie uitvoeren met behulp van een riool camera inspectie.

Oorzaken

Het kan zijn dat de leiding sterk is vervuild, verzakt, of is afgebroken. Boomwortels kunnen de riolering doorboren, een voorwerp kan klem geraakt zijn in de leiding en er kunnen andere beschadigingen zijn. Dit kunnen we met onze moderne camera-apparatuur vaststellen.

Werkwijze

Wij hebben de beschikking over geavanceerde camera-apparatuur die geschikt is voor vrijwel elke leidingdiameter. Hiermee kunnen we de oorzaken van het probleem lokaliseren en opsporen.

De camera geeft exact de afgelegde afstand aan, waardoor de plaats eenvoudig te bepalen is. Daarnaast zit er op de camerakop een ontvanger, zodat we deze perfect kunnen lokaliseren. Als er hak, breek of graafwerk nodig is, dan weten we precies waar we dat moeten doen. Dat bespaart u een hoop overlast en geld. We hoeven namelijk niet onnodig te graven, maar gaan meteen aan de slag op de plek waar het riool defect is. Optioneel kunt u op het scherm meekijken naar de verrichtingen van de camera.

Nadat de oorzaak in kaart is gebracht, kunnen wij u de meest geschikte oplossing bieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leiding, of een deel daarvan, moet worden vervangen. Of dat volstaan kan worden met het reinigen van de leiding. Goed onderhoud betekent dat we het rioleringsstelsel ook van binnen moeten bekijken!

Lekdetectie met rioolcamera

Met behulp van een uiterst geavanceerde riool camera inspectie, kunnen breuken of scheuren in de riolering en waterafvoer nauwkeurig in kaart worden gebracht. Bij een lekdetectie gaat onze riool inspectie camera door het hele rioolstelsel om zo een mogelijke lekkage, verzakking van de leiding op te sporen.

Leidingen traceren

Wilt u weten waar de rioolleidingen in en rond uw huis exact lopen? Dan kunnen we de leidingen voor u opsporen met onze speciale ‘tracer’. Deze tracer wordt ingebracht in het riool en zendt vervolgens een signaal uit dat tot een halve meter nauwkeurig aangeeft waar het riool loopt. Zelfs als de buizen zeven meter onder de grond liggen, is het signaal nog bovengronds te volgen. Op die manier kunnen we voor u in kaart brengen waar u een ondergrondse rioolbuis of put precies kunt vinden. Dat voorkomt onnodig graaf- en zoekwerk naar de leidingen.

Rioollucht – Riool stank of lekkage

Hebt u last van rioollucht of vocht in huis? Mogelijke oorzaken van rioolstank kunnen gebrekkige ontluchting van toilet, kruipruimte of kelder zijn, maar ook lekkage door een los verbindingselement of een scheurtje in de riolering of afvoer kunnen de oorzaak zijn van een vieze rioollucht en wateroverlast. Rioolluchtjes zijn dus vaak een duidelijk teken dat u rioolproblemen hebt.

Door lekkage aan de riolering kan er wateroverlast ontstaan doordat het vuilwater uit de rioolbuis in uw kelder of kruipruimtes loopt. RVS Rioolservice kan in het geval van rioolstank in huis eventuele waterlekkage opsporen en repareren. Uiteindelijk zit niemand op stankoverlast te wachten.

Wij kunnen riolen aanleggen, het onderhoud plegen en eventuele problemen zoals verstoppingen en stank snel verhelpen. Wij voeren, indien gewenst, tevens een grondige inspectie uit om te achterhalen hoe de problemen zijn ontstaan zodat er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

Neem snel contact met ons op
Heeft u dermate last van stankoverlast? Aarzel dan niet en neem dan contact met ons op.
Wij kunnen met moderne technieken vrij snel de oorzaak achterhalen van de stankoverlast en het snel verhelpen.